О Б Я ВА

От: „АСТРЕЙД ВАРНА“ ЕООД ЕИК: 200105327

На основание чл.95, ал. 1 от ЗООС

 

У В Е Д О М Я В А М Е

 

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:

„Създаване на ферма за отглеждане на риба в мрежени садки на язовир Партизани“ в с. Партизани, община Дългопол, обл. Варна

 

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, относно реализацията на  горе посоченото инвестиционно предложение могат да го направят писмено в общ. Дългопол, кметство с. Партизани или в РИОСВ  Варна, ул.”Ян Палах” № 4, гр. Варна, пощенски код 9000.